fbpx

מצילים את החיות בתל אביב! ביוזמת לדיאנסקי, לראשונה בישראל, עיריית ת"א תדרוש סקר הימצאות בעלי חיים במגרשים לבנייה!

תל אביב תהיה העיר הראשונה בישראל שתדרוש מיזמים לערוך סקר הימצאות בעלי חיים לפני מתן היתרי בניה. השבוע אושרה פה אחד היוזמה שהובלתי לקביעת מדיניות בנושא!

במסגרת המהפך שמוביל סגן ראש העיר לדיאנסקי בנושא קיימות, איכות סביבה, טבע עירוני ורווחת בעלי חיים בתל אביב-יפו מדובר בצעד מתבקש. ביום רביעי (29/3) אושרה בועדת המשנה לתכנון ובנייה מדיניות עירונית לשמירה על בעלי חיים במסגרת היתרי בניה.

מטרת המדיניות היא הסדרת הליך איתור והצלת בעלי חיים (בפרט חיות בר) במסגרת הליכי אישור בבקשות להיתר בניה. על פי המדיניות החדשה, בעת פתיחת תיק במחלקת הרישוי, יחויב היזם להגיש נספח אשר יכיל מידע בגין הימצאות בעלי חיים במגרש ובמעמד הגשת הבקשה להיתר יצרף עורך הבקשה סקר בעלי חיים הקיימים במגרש ובעלי חיים הקיימים בקרבת המגרש או הצהרה כי אין בעלי חיים במקום. במידה ונמצאו בע"ח, היזם יצטרך לפנותם על פי הכללים שגיבשו אנשי המקצוע או להבטיח את פינויים באופן עצמאי בהנחיית רכז רווחת בע"ח ברשות לאיכות הסביבה וקיימות. בדיקת החומרים ואישור (או פטור) מהנחיה זו יתבצעו במסגרת התיאומים המוכרים מול הרשות לאיכות הסביבה.

עד היום , במידה וכן נעשו פעולות פינוי והצלה של בעלי החיים מהמגרשים, הן נעשו באופן אקראי וולונטרי. מעתה, המדיניות תמומש בשני שלבים. בשלב הראשון והמקדים, ההוראות להלן יכנסו לתיקי מידע עבור היתרים בעלי גודל מגרש של 2,000 מ"ר לכל הפחות. מבני הציבור שנבנים על ידי העירייה, יחויבו לפעול לפי הנוהל ללא תלות בגודל המגרש. בשלב השני והחל משנת 2025, יכנס לתוקף בכפוף ליצירת שכבת GIS מתאימה שעיקרה מיפוי אקולוגי בקנ"מ עירוני.

ראובן לדיאנסקי, סגן ראש העיר תל אביב-יפו וממונה על תחום איכות הסביבה, קיימות ושיפור פני העיר (ראש רשימת "חי – חילונים ירוקים"): "המדיניות החדשה תביא לכך שאנחנו בעיריית תל אביב נממש הלכה למעשה, את המחויבות שלנו לסביבה ולהגנה על בעלי חיים ונהיה לרשות המקומית הראשונה בישראל שדורשת במסגרת בקשות להיתרי בנייה סקרי בעלי חיים במגרשים המיועדים לבנייה בעיר. אני רוצה להודות לחברי הועדת, למינהל ההנדסה ולרשות לאיכות הסביבה וקיימות בעיריית ת"א."

לחצו כאן לקריאת הידיעה שהתפרסמה ביום 30/3/23 באתר Ynet, לחצו כאן לקריאת הידיעה שהתפרסמה ביום 30/3/23 באתר Walla

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הצטרפו אליי ול"חי -חילונים ירוקים"

חברים וחברות יקרים,
בבחירות הקרובות, אתמודד על ראשות עיריית תל אביב-יפו ואוביל לחיזוק כוחה של רשימת "חי -חילונים ירוקים" במועצת העיר. עבורי, כמי שמכהן במשך 15 שנים כחבר מועצת העיר ושימש כ-5 שנים, כסגן ראש העיר, מדובר במהלך טבעי ומתבקש. עבורי זאת משימת חיים! אני זקוק לתמיכתכם/ן ואשמח שתצטרפו אליי!