fbpx

סיעת "חי – חילונים ירוקים" מצטרפת לקואליציה העירונית בת"א. לדיאנסקי יכהן כמשנה וסגן ראש העיר וכן כיו"ר פארק המחזור חירייה. פורז יכהן כיו"ר ועדת ההנחות העירונית

סיעת "חי – חילונים ירוקים" בראשות לדיאנסקי ופורז חתמו ביום 3/6/2024 על הסכם קואליציוני עם "תל אביב 1" סיעתו של

להרחבה »
 1. מימוש ההתחייבות להסדרת תחבורה ציבורית בשבתות בתל אביביפו במימון עירוני (החל מנובמבר 2019).
 2. השקת תכנית עירונית הוליסטית להתמודדות עם משבר האקלים ושילוב משימות ליחידות העירוניות השונות בתכנית העבודה.
 3. הובלת המאבק שהצליח נגד הקמת ישיבת מעלה אליהו בשכונה חילונית וצפופה
 4. הובלה לאיסור הצבת דוכני הסברה ודוכני תפילה של עמותות וארגונים במרחק  100 מטר ממוסדות חינוך, מרכזים קהילתיים ומוסדות שמשרתים קטינים.
 5. מאבק עקביללא פשרותנגד פגיעה בציביונה החילוני של ת"א, מאבק נגד השתלטות ופגיעה במרחב הציבורי ע"י גורמים חרדים ובראשם חב"ד. פעילות נגד פגיעה בשיוויון, החדרת מסרים דתיים ומיסיונרים במערכת החינוך, הדרת נשים, בכפייה דתית ואפלייה.
 6. חקיקת תיקון לחוק העזר במועצת העיר שאוסר שימוש ומכירת כלים חד פעמיים בחופי הים בעיר ומימושו בפועל.
 7.  הקמת מיזם ה"חילוני-פון" – קו חם לדיווח על הדת"א וכפייה דתית בעיר תל אביב-יפו.
 8. הגשת בג"צ להפעלת הרכבת הקלה בתל אביב בשבתות.
 9. ב-5 שנים האחרונות תקציב הרשות לאיכות הסביבה וקיימות הוכפל! מ-8 מילון ש"ח (ב-2018) לכ-17 מיליון ש"ח (ב-2023).
 10. ב-5 שנים האחרונות תקציב הפרויקטים של אגף שפ"ע גדל כמעט פי 4! מ-45 מילון ש"ח (ב-2018) לכ-164 מיליון ש"ח (ב-2023).
 11. מימוש שתילה משמעותית של עצים במרחב הציבורי והובלת פרויקט שתילה בחצרות בתים משותפים בשיתוף תושבים (יעד השתילה של עיריית תל אביב הוא 100 אלף עצים עד לשנת 2030).
 12. הקמת מרכז קיימות עירוני ראשון בתל אביב-יפו.
 13. הסדרת מדיניות שתחייב סקר הימצאות בעלי חיים וחיות בר במגרשים שמיועדים לבנייה.
 14. סגירת פינת החי הראשית שבפארק הירקון והוצאת החיות למקום חופשי ובטוח.
 15. הגברת המיחזור בעיר ופריסת תשתיות (מיכלים כתומים וכחולים) ברחבי העיר (ובמיוחד ביפו, נווה עופר, דרום ודרום מזרח העיר ) ושקיות למחזור אריזות בבתים צמודי קרקע בצפון העיר.
 16. הובלה לכך שעיריית תל אביב תשלח הודעות SMS כתזכורת למקבלי דו"חות חנייה במטרה למנוע עיקולים ותשלומים נוספים.
 17. לשכה ירוקהלשכתי בעירייה היא הראשונה שקיבלה תו תקן ירוק למשרדים.
 18. הובלת צוות ההיגוי בנושא מדיניות מזון עירונית "בתיאבון" למזון בריא ובר קיימא.
 19. הקמת פורום חברי מועצה ארצי שמחויבים לאג'נדה חילוניתליברלית.
 20. ביטול מיזם עירוני של עידוד התושבים ואספקת חכות לדיג.
 21. הובלת שיפורים ושדרוגים במצב גינות, חורשות, גני שעשועים, פינות כושר שנמצאים במרחב הציבורי.
 22. ביצוע סקר מקיף של גינות כלבים בעיר לצורך שדרוגים, הרחבות, תאורה ושיפור משמעותי של התחזוקה השוטפת וכן יוזמות להקמת גינות חדשות לשחרור כלבים ברחבי העיר.
 23. ייצוג בפורומים בינלאומיים (אמנת מילאנו וארגון ראשי הערים הגדותות בעלום ה-C40).
 24. הובלת מהפך בוועדה המקומית לתכנון ובנייה לקידום הבנייה הירוקה, הגנה על עצים, אנרגיה מתחדשת, שמירה על שטחים ירוקים, שטחי חלחול והבטחת שטחים פנויים במגרשים פרטיים לצורך הגברת הירוק ועוד.
 25. ייזום פרויקט חינוך לרווחת בעלי חיים בבתי ספר בעיר (יסודי וחטיבות ביניים).
 1. יזום חודש אירועי פופאפ אומנות בנמל תל אביב בהובלת הרשות לאיכות הסביבה וקיימות (שנת 2020).
 2. קידום קבורה אזרחית למען תושבי תל אביביפו.
 3. קידום חוק עזר במועצת העיר שאוסר שימוש ומכירת כלים חד פעמיים בחופי הים בעיר
 4. ייזום והובלת שיתופי פעולה בין העירייה לבין הקניונים בעיר, הקרייה הצבאית ואוניברסיטת ת"א במטרה להגביר את המחויבות לקיימות, הפרדת פסולת, מיחזור, מזון ברקיימא ובריא יותר, אנרגיה חלופית ועוד.
 5. חתימה על אמנה לצמצום בזבוז מזון של ארגון Tns
 6. התנגדות להפיכת חלק מגן הכובשים לשטח התארגנות של המטרו
 7. התנגדות להקמת מכון רישוי בתחנה המרכזית החדשה שיביא ליותר זיהום אוויר, צפיפות ובעיות תנועה.
 8. עבודת מטה מול הנהלת העירייה לביצוע רפורמה בשירות העירוני שניתן לציבור בכל הקשור לבעלי חיים (חולי רחוב, כלבים ובע"ח נוספים)
 9. התנגדות לתוכנית הבינוי המאסיבית באיזור קניון רמת אביב
 10. התנגדות לכרסום נוסף בשטח הפתוח שבכיכר המדינהיש להשאיר את כל השטח בירוק לטובת הציבור.
 11. דאגה להפעלת מכונות אוטומטיות (שתייה ואוכל) שבתות בבית חולים איכילוב. הועברה הבהרה לכל ספקי בית החולים שהמכונות ישארו פתוחות.
 12. טיפול בפניות בגין על מקרי הדתה בבתי הספר ובצהרוניים.
 13. דרישה שהפיקוח העירוני לא יבצע אכיפה דתית (אכיפת חמץ בפסח ובתי אוכל בתשעה באב)
 14. פרסום מדריך להורה החילוני לתחילת שנת הלימודים.
 15. הגנה על שטחים ציבוריים וירוקים ופעילות מתמדת לשימור עצים ומניעת כריתתם במרחב הציבורי.
 16. מתן מענה למאות פניות ציבור בשנה.
 1. מאבק עקביללא פשרותנגד פגיעה בציביונה החילוני של ת"א, מאבק נגד השתלטות ופגיעה במרחב הציבורי ע"י גורמים חרדים ובראשם חב"ד. פעילות נגד פגיעה בשיוויון, החדרת מסרים דתיים ומיסיונרים במערכת החינוך, הדרת נשים (עצרת חב"ד בכיכר), בפייה דתית ואפלייה. פעילות נגד המשך פעילות גני ילדים של חב"ד ברמת אביב והשתלטות על שטח ציבורי ירוק.
 2. הגנה על שטחים ציבוריים וירוקים ופעילות מתמדת לשימור עצים ומניעת כריתתם במרחב הציבורי (פיקוסים בשד' ירושלים, ובתחום הפרטימול גורמי התחזוקה בעיר ובהליכי תכנון ומתן היתרי בנייה.  מאבק נגד כריתת עצים.
 3. התנגדות ברורה לאיחוד בתים עם תל אביב.
 4. איסור ביצוע מינהג הכפרות עם בעלי חיים (תרנגולות) במרחב הציבורי.
 5. הסדרה סטטוטורית של תכנית אב לטבע עירוני כחלק מתכנית המתאר של העיר במטרה לשמר את האתרים, להנגיש אותם לציבור ולהגן עליהם מפני תכניות בנייה וכל פגיעה אפשרית.
 6. הטמעת נושא "הטבע העירוני" בסדר היום של עיריית ת"א ובתכנית העבודה של היחידות השונות. שותף מרכזי בכנס עירוני ראשון בנושא "טבע עירוני" בהובלת העירייהמייסד ויו"ר הועדה לטבע עירוני בעיריית ת"א.
 7. הובלת מדיניות בועדת המשנה לתכנון ובניה שברמת אביב הירוקה ימשיכו לבנות 20% דירות קטנות לצעירים, גימלאים, זוגות צעירים.
 8. הכפלת מספר העיקורים והסירוסים של חתולי הרחוב בתל אביב (מכ-2,000 לכ-4,000 בשנה).
 9. פי שלוש גינות כלבים בעיר. בחמש השנים האחרונות הגיעו מספר גינות הכלבים ללמעלה מ-90 ברחבי העיר ועוד 4 חופים לשחרור.
 10. הפקעת שטח במועדון ההסתדרות ברמת אביב מפלישה של חב"ד לצרכי ציבור.
 11. מאבק נגד מטרדי רעש ומכוניות מהם סובלים תושבי שכונות צפון מזרח העיר כתוצאה מפעילות במרכז הירידים ובפארק הירקון.
 12. בעקבות יוזמה שלי עיריית ת"א תיתן 5% הנחה בארנונה (שזה המקסימום שהחוק מאפשר) לחיילי המילואים תושבי העיר.
 13. מאבק נגד הפיכת מתחמים בפארק הירקון המהווים מרחבים ירוקים פתוחים לגני אירועים בהם נערכות חתונות ומסיבות פרטיות.

הצטרפו אליי ול"חי -חילונים ירוקים"

חברים וחברות יקרים,
בבחירות הקרובות, אתמודד על ראשות עיריית תל אביב-יפו ואוביל לחיזוק כוחה של רשימת "חי -חילונים ירוקים" במועצת העיר. עבורי, כמי שמכהן במשך 15 שנים כחבר מועצת העיר ושימש כ-5 שנים, כסגן ראש העיר, מדובר במהלך טבעי ומתבקש. עבורי זאת משימת חיים! אני זקוק לתמיכתכם/ן ואשמח שתצטרפו אליי!